EnergieKas Agenda Logboek Contact

energiekas
Energie opwekken, tropische eetbare planten kweken, samenkomen en experimenteren met verduurzaming van de stad: in de EnergieKas op het dak van de Helena in het Oude Centrum van Den Haag gebeurt het! De EnergieKas wil daarmee mensen enthousiasmeren voor en betrekken bij de energietransitie. Dat doet zij door op een inspirerende manier te laten zien hoe de energietransitie de bestaande stad op sociaal, fysiek en economisch vlak kan veranderen.
Met aandacht voor:

ECO > energie, voedsel, biodiversiteit, circulariteit, duurzame materialen en dergelijke

COMMONS > buiten markt en overheid, burgercollectief op buurt- en stadsniveau

VERBEELDING > kunst, ontmoeting, spel, innovatie, kruisbestuiving, vliegwiel
De EnergieKas is een initiatief van Erik de Jong en Iris Schutten, en is in de prijzen gevallen bij de “Energie uit de Wijk-Challenge” van de gemeente Den Haag. Het is daardoor één van de initiatieven die in 2020-2021 met hulp van de gemeente gerealiseerd worden. Twee jaar eerder was Iris Schutten reeds betrokken bij de realisatie van Paardenkracht, het collectieve zonnedak van coöperatie Langebeesten Energiek op het dak van het Paard. De EnergieKas is een vervolg daarop.
Broedplaats de helena
De EnergieKas denkt mee over de verdere ontwikkeling van de Helena als broedplaats voor verbeelding en experiment op het gebied van kunst, stad en samenleving in transitie. In de Helena werkt zij samen met kunstenaarsinitiatieven Billytown en Ruimtevaart aan de bestendiging van deze unieke broedplaats in Den Haag.

Achtergrond
De EnergieKas is een initiatief van Erik de Jong en Iris Schutten, en is in de prijzen gevallen bij de “Energie uit de Wijk-Challenge” van de gemeente Den Haag. Het is daardoor één van de initiatieven die in 2020-2021 met hulp van de gemeente gerealiseerd worden. Twee jaar eerder was Iris Schutten reeds betrokken bij de realisatie van Paardenkracht, het collectieve zonnedak van coöperatie Langebeesten Energiek op het dak van het Paard. De EnergieKas is een vervolg daarop.

Deelgenoten
Er zijn al vele mensen en organisaties betrokken bij de EnergieKas: Morfis (initiatief, concept en architectuur), Studio Iris Schutten (initiatief, concept en programma), Laboratorium voor Microklimaten (tropische dakvolkstuin), Collectieve Works (grafische vormgeving), Refunc (circulair meubilair en verlichting), Jaap Kooy (website), Willemijn de Koning (communicatie), Buurtorganisatie Oude Centrum (ondersteuning), Gemeente Den Haag (ondersteuning). Wil jij ook meedoen of ons ondersteunen? Neem contact met ons op!