Projecten Agenda Contact

Projecten
ENERGIEKAS
We staan voor een grote transitie van stad en samenleving. Om deze vorm te kunnen geven is verbeeldingskracht nodig en een cultuuromslag. EnergieKas biedt ruimte aan kunstenaars, ontwerpers en makers voor hands-on experimenten, programma, kennisdeling en verbinding op het snijvlak van kunst, klimaat en wetenschap. Dit om samen toekomsten uit te vinden, te testen en alvast een beetje te ervaren. Hoe zouden stad en samenleving er ook uit kunnen zien?

Wij geloven in kruisbestuiving tussen rollen en disciplines. Bij ons zitten de kok, politicus, bouwer, buurman, ambtenaar en kunstenaar aan dezelfde tafel. We zien voedsel als verbindende factor dwars door culturen, functies, sociale status en sectoren heen. Wij vinden daarnaast dat er meer vertrouwen en ruimte nodig is voor ‘de commons’, in plaats van zaken slechts neer te leggen bij overheid en markt.

DAKPLANTERIJ
Er zijn verschillende microklimaten in en rondom de EnergieKas. Wat kunnen we daar allemaal voor eetbaars, medicinaals of anderzins nuttige gewassen verbouwen? Samen met Annechien Meier van het Laboratorium voor Microklimaten gaan we dat hands-on onderzoeken. Doe jij ook mee met de Dakplanterij? Heb je een idee voor een leuk experiment op het dak? Wij Neem contact op want wij hebben ruimte!

WARMTELAB
In het WarmteLab wordt hands-on geëxperimenteerd met warmte en koude. Hoe is warmte slim op te slaan of uit te wisselen met onze buren? Er is aandacht voor innovatieve vormen van DIY opwekking, omzetting, opslag en afgifte. Oude kennis over warmte in huis - verloren gegaan door de luxe van aardgas - wordt opnieuw afgestoft. Het denken over energiesystemen voor de stad wordt gecombineerd met praktische tips over hoe jij zelf om kunt gaan met energie. Het WarmteLab wordt ontwikkeld door Joeri Oudshoorn waarbij gezocht wordt naar kruisbestuivingen tussen energie, voedsel, groen en verbeelding.

ROTCLUB
Middels fermentatie maken we in overvloed aanwezige seizoensgroenten in zodat we ze in een ander seizoen kunnen eten, brouwen we gezonde drankjes zoals gemberbier of maken we miso en kimchi. Ben jij een fermenteerder of ken je mensen die daarmee bezig (willen) zijn? Laat het ons weten, we nodigen je graag uit voor Rot Club, een haags fermentatie collectief, waar we kennis en faciliteiten delen en gezamenlijke activiteiten organiseren.

HELENA PARK
Wat zie jij als je door een glazen bol naar je eigen stad kijkt? En hoe komen we daar samen?
Sinds 2023 is zijn we samen met andere buurtinitiatieven en buren bezig met het eetbaar vergroenen van het Helena park (Helena van Doeverenplanstoen), maar er is nog veel meer mogelijk! Wil jij ook graag met anderen aan de slag in het park , stuur ons een mailtje dan wordt je op de hoogte gehouden! Het Glazen Bol Genootschap is een initiatief van Goed Eten, de Groene Mol, Stadsoases Spinozahof & Jacob Cats, de EnergieKas en buren.
Op het snijvlak van:

KUNST
KLIMAAT
WETENSCHAP

Met aandacht voor

WARMTE
VOEDSEL
ECOLOGIE
COMMONS
DIY
AUTARKIE
ECONOMIE
Broedplaats de Helena
EnergieKas denkt mee over de verdere ontwikkeling van de Helena als broedplaats voor verbeelding en experiment op het gebied van kunst, stad en samenleving in transitie. In de Helena werkt zij samen met kunstenaarsinitiatieven Billytown en Ruimtevaart aan de bestendiging van deze unieke broedplaats in Den Haag.

stichting de Helena
Stichting de Helena stelt zich ten doel een bijdrage te leveren aan kunst, stad, samenleving in transitie in en rond het oude centrum van Den Haag, te beginnen in en rond de Helena.

Stichting de Helena gebruikt de stedelijke omgeving als testomgeving om collectief uit te vinden hoe ruimte, natuur en gemeenschappen georganiseerd, vormgegeven, gebruikt, veranderd en geregenereerd kunnen worden. We doen dit hands-on, collectief en met de filosofie van leren door maken en doen. De bestaande stad is onze testlocatie waar we de kracht van verbeelding toevoegen aan het dagelijks leven in het hier en nu.

ENERGIEKAS
De EnergieKas is een project van stichting de Helena en een initiatief van Erik de Jong en Iris Schutten. De EnergieKas is in de prijzen gevallen bij de Energie uit de Wijk-Challenge van de gemeente Den Haag. Het is daardoor één van de initiatieven die met hulp van de gemeente gerealiseerd gaan worden. Daarnaast ontvangt het project een financiële bijdrage van Fonds 1818 en het VriendenLoterijFonds en bijdragen in natura van ConstructLab en Isaac Monté.

DEELGENOTEN
Er zijn al vele mensen en organisaties betrokken bij de EnergieKas:
Erik de Jong van Morfis (concept en architectuur), Iris Schutten van Studio Iris Schutten (initiatief, concept en programma), Annechien Meier en Joost Suasso van het Laboratorium voor Microklimaten (DakPlanterij), Peter Zuiderwijk en Karin Mientjes van Collectieve Works (grafische vormgeving), Jan Körbes en Denis Oudendijk van Refunc (circulair meubilair en verlichting), Joeri Oudshoorn (WarmteLab), Jaap Kooy en Zelle van den Berg (website), Willemijn de Koning (communicatie), Gert-Jan Gerlach (CulturallTV), Noud te Riele en Hans de Bruin (voormalig bestuur stichting de Helena), Sabrina Lindemann en Corine Keus (huidig bestuur stichting de Helena), Sacha Vreekamp (stagiair Willem de Kooning Academie), Wijkorganisatie Het Oude Centrum (ondersteuning), Gemeente Den Haag (ondersteuning).